Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging in de hersenen die in de loop van het leven is ontstaan als gevolg van een ziekte of ongeval. NAH is een verzamelnaam voor verschillende uitingsvormen van hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS. Kenmerkend voor deze aandoeningen is dat u bepaalde bewegingen en activiteiten niet meer kunt doen zoals u voorheen gewend was.

De teams van Thuis-Verder richten zich op de behandeling van volwassenen met NAH in de eigen leefomgeving.

 

Onze aanpak
De teams werken vaak op verwijzing van uw huisarts of specialist, maar zijn ook direct toegankelijk; met andere woorden ook zonder verwijzing kunt u zich aanmelden bij een Thuis-Verder team.
In een Thuis-Verder team werken verschillende deskundige zorgverleners samen met als doel kwalitatief goede zorg te bieden passend bij uw hulpvraag. Samen met u worden de doelen voor uw revalidatie opgesteld. Hierbij is ook de betrokkenheid van uw familie of andere naasten in uw omgeving van belang.
Zoals de naam Thuis-Verder al aangeeft, doen wij dit het liefst bij u thuis, aangezien u in uw woonomgeving tegen de meeste problemen aanloopt.

Samenstelling van de teams
Met welke therapeuten u te maken krijgt tijdens uw behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag, in elk team zijn in ieder geval de volgende vier behandelaren vertegenwoordigd. Deze worden kort toegelicht. Daarnaast zijn bij sommige teams ook een diƫtist, individueel begeleider of verpleegkundige aangesloten.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kan u helpen bij het verbeteren van het lichamelijk functioneren na uw NAH. Hierbij gaat het om de opbouw van uw conditie, verbeteren van uw spierkracht, balans en mobiliteit. Ook helpt de fysiotherapeut u bij het aanleren van nieuwe technieken zodat u makkelijker uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

Ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich voornamelijk op uw dagelijks handelen, zoals opstaan, aankleden, boodschappen doen, fietsen, etc. De ergotherapeut oefent met u en geeft advies. Ook aan de minder zichtbare gevolgen van NAH kan samen met de ergotherapeut worden gewerkt. Voorbeelden zijn verminderde concentratie, moeite met het verwerken van prikkels of ernstige vermoeidheid.

Logopedist
De logopedist richt zich met zijn behandeling op de verbetering van de communicatie in het algemeen. Adem-, stem-, spraak- en taalstoornissen in het bijzonder zijn redenen om een logopedist bij de revalidatie in te schakelen. Naast communicatiestoornissen behandelt de logopedist ook slik- en kauwstoornissen die het gevolg zijn van neurologische aandoeningen.

Psycholoog
Het kan zijn dat uw gedrag is veranderd na uw NAH. U bent bijvoorbeeld sneller emotioneel of prikkelbaar. Het is na een NAH weer zoeken naar een nieuw evenwicht. De psycholoog kan u en uw direct betrokkenen helpen inzicht krijgen in de gevolgen van NAH en u helpen hiermee om te gaan.