Verwijzers

De Thuis-Verder teams zijn samengesteld uit therapeuten van diverse eerstelijns-praktijken in de verschillende gemeentes.

Het idee om multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de eerste lijn op te richten is ontstaan vanuit de behoefte tot samenwerken om de zorg voor deze groep patiënten op een hoger plan te brengen. Geen versnipperde zorg meer door zorgverleners die elkaar vaak niet kennen, maar geïntegreerde zorg door kwalitatief goed opgeleide therapeuten die regelmatig overleggen en afstemmen over en met hun patiënten.

ThuisVerder Verwijzers MS EnergieDe leden van de Thuis-Verder moeten voldoen aan kwaliteitseisen, zoals specifieke ervaring en scholing in de neurorevalidatie. Er is een duidelijke visie over revalidatiezorg en samenwerken. Wilt u hier meer informatie over, of wilt u eens kennismaken met een team? Of wilt u een set folders ontvangen voor in uw praktijk? Stuurt u dan een mail naar info@thuis-verder.nl.

Wilt u een patiënt aanmelden, dan kan dat telefonisch of via email. De gegevens van de verschillende teams vindt u hier. U kunt natuurlijk de patiënt ook zelf vragen contact op te nemen.