Therapieën

Met welke therapeuten u te maken krijgt tijdens uw behandeling is afhankelijk van wat u nodig heeft. In elk team zijn de volgende vier behandelaren vertegenwoordigd: een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een neuropsycholoog. Daarnaast zijn bij sommige teams ook een diëtist, een ambulant begeleider of een neurologie-verpleegkundige aangesloten.

TherapieënDe fysiotherapeut kan u helpen bij het verbeteren van het lichamelijk functioneren. Hierbij gaat het om de opbouw van uw conditie, verbeteren van uw spierkracht, balans en mobiliteit. Ook helpt de fysiotherapeut u bij het aanleren van nieuwe technieken zodat u makkelijker uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

De ergotherapeut richt zich voornamelijk op dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, boodschappen doen, fietsen, werken etc. De ergotherapeut oefent met u en geeft advies. Ook aan de minder zichtbare gevolgen van NAH kan samen met de ergotherapeut worden gewerkt. Voorbeelden zijn verminderde concentratie, moeite met het verwerken van prikkels of ernstige vermoeidheid.

De logopedist richt zich met zijn behandeling op de verbetering van de communicatie in het algemeen. Adem-, stem-, spraak- en taalstoornissen in het bijzonder zijn redenen om een logopedist bij de revalidatie in te schakelen. Naast communicatiestoornissen behandelt de logopedist ook slik- en kauwstoornissen die het gevolg zijn van neurologische aandoeningen.

ThuisVerder diëtist TherapieënDe (neuro-)psycholoog kan u en uw direct betrokkenen helpen inzicht krijgen in de gevolgen van NAH en u helpen hiermee om te gaan. Het kan zijn dat uw gedrag is veranderd na uw NAH.

De diëtist kan u helpen om uw voedingspatroon en leefstijl te verbeteren. Gezonde voeding is van invloed op uw herstel. Een gezonde leefstijl en gewicht kunnen bijvoorbeeld het risico op herhaling van een CVA verkleinen. Na hersenletsel kunnen er ook eetproblemen ontstaan zoals slikklachten, ongewenste gewichtsverandering en moeite met het organiseren van de maaltijden.

De neurologie-verpleegkundige kan helpen wanneer er behoefte is aan informatie en advies over het neurologische ziektebeeld. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn uitleg over de neurologische stoornis, medicatie, de energiebalans, of de verandering in de gezinssituatie. Zo nodig wordt uw vraag voorgelegd aan uw specialist of huisarts.

Therapieën ThuisVerder organiserenDe ambulant begeleider is gespecialiseerd in het thuis begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze begeleiding kan op allerlei vlakken zijn zoals het aanleren van het gebruik van een weekplanning, het zelfstandig doen van uw administratie, het zoeken naar een nieuwe balans in activiteiten of voorlichting over het letsel.