Behandelingen door Thuis-Verder teams tijdens de coronacrisis:
Behandelingen aan huis en op de praktijk zijn weer mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat de patiënt geen klachten heeft. Om dit te bepalen, worden voorafgaand aan iedere behandeling vragen hierover gesteld aan de patiënt.

Bestaan er wel klachten maar is er risico op onomkeerbare achteruitgang bij uitblijven van behandeling, dan hebben wij de mogelijkheid om aan huis met persoons beschermende middelen te werken.

Wanneer een effectieve behandeling op afstand gegeven kan worden door middel van een telefonisch consult of videobellen dan blijft dit ook mogelijk.


Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de gemeenten Ede, Renkum, Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Overbetuwe en Didam.

De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken.

 

 

Een Thuis-Verder team heeft als doel de patiënt in de eigen leefomgeving mono- of multidisciplinaire kwalitatief goede zorg te bieden, passend bij de hulpvraag.

Het team bestaat tenminste uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en (neuro)psychologie.

Er wordt afhankelijk van de hulpvraag samengewerkt met andere disciplines waaronder CVA-verpleegkundigen, de thuiszorg, diëtist en ambulante begeleiding (Professionals in NAH).

Voor elke discipline van Thuis-Verder zijn voorwaarden m.b.t. de deelname beschreven om de kwaliteit te borgen.

 

Meer informatie en algemene vragen: info@thuis-verder.nl