Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de gemeenten Ede, Veenendaal, Renkum, Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Overbetuwe en Didam.

De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken. Hierin zijn alle partijen vertegenwoordigd die zich bezig houden met revalidatiezorg na een CVA. https://www.kennisnetwerkcva.nl/home/

Neurorevalidatie-Ede-Arnhem-Lingewaard-Renkum-Rheden-Overbetuwe-Veenendaal

 

Een Thuis-Verder team heeft als doel de patiënt in de eigen leefomgeving  kwalitatief goede revalidatiezorg te bieden.

Het team bestaat onder meer uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en (neuro)psychologie.

Er wordt samengewerkt met andere disciplines waaronder CVA-verpleegkundigen, de thuiszorg, diëtist en ambulante begeleiding.

Voor elke discipline van Thuis-Verder zijn voorwaarden m.b.t. de deelname beschreven om de kwaliteit te borgen.

 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op: info@thuis-verder.nl.  U kunt ook bellen met het team in uw gemeente.